Partner in ontwikkeling

Leef Omgevingsadvies.nl houdt zich bezig met vraagstukken in de fysieke leefomgeving. Dit doen we voor particulieren, bedrijven en overheden.

De omgeving waarin wij wonen, werken, leven en recreëren is continu aan verandering onderhevig. Leef Omgevingsadvies.nl ondersteunt en ontzorgt partijen om deze verandering mogelijk te maken en partijen met elkaar te verbinden. Dit doen we vanuit onze liefde voor ontwikkeling van de stad en zijn omgeving. Onze kennis van wet- en regelgeving, project- en gebiedsontwikkeling en belangen van verschillende partijen (stakeholders) komen hierbij goed van pas.

Onze
Diensten

“Leef Omgevingsadvies.nl” staat voor professionele ondersteuning bij uw ruimtelijk vraagstuk. Dit doen we vanuit onze kracht: kennis, netwerk en aandacht!”

Ruimtelijke ontwikkeling

Het realiseren van een project in de fysieke leefomgeving is een complexe aangelegenheid. Of het nu om een klein idee of een grote gebiedsontwikkeling gaat maakt niet uit. Een woud aan regelgeving, verschillende publieke en private (omgevings)belangen, financiën, afhankelijkheden, procedures en ambities van de initiatiefnemers, maken projecten en processen complex.  

Leef Omgevingsadvies.nl adviseert en ondersteunt opdrachtgevers bij het realiseren van hun project. 

Denk daarbij aan:

Door onze ervaring met zowel private als publieke opdrachtgevers weten wij wat partijen van elkaar verwachten. We kunnen opdrachtgevers in deze processen volledig ontzorgen.

Omgevingsmanagement

De ruimtelijke ontwikkeling van de leefomgeving levert doorgaans een fysiek en tastbaar resultaat op. Dit kan zijn een woongebouw, weg, kantoor of park. Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen ook resulteren in gebiedsvisies en/of masterplannen.

In de weg naar het resultaat toe is het van belang om zicht te hebben op de omgeving en de belangen vanuit de omgeving. In een land waar iedere vierkante meter telt, heeft een verandering namelijk altijd impact op de omgeving. Het is belangrijk om de belangen van de omgeving tijdig inzichtelijk te maken en te verbinden aan het project. Gedeelde belangen, maar ook tegengestelde belangen en koppelkansen komen zo vroegtijdig aan het licht. In de praktijk wordt dit Omgevingsmanagement genoemd.

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan het Omgevingsmanagement is situationeel afhankelijk. Leef Omgevingsadvies.nl levert diensten aan op het gebied van Omgevingsmanagement. Dit kan zijn een keukentafelgesprek, een omgevingsdialoog tot integraal omgevingsmanagement gedurende het gehele proces.

Onder de Omgevingswet wordt een Omgevingsdialoog verplicht gesteld. Iedere gemeente kent hiervoor eigen spelregels. Leef Omgevingsadvies verzorgt deze Omgevingsdialoog voor opdrachtgevers.

Lees verder

Projectmanagement en Procesmanagement

Leef Omgevingsadvies.nl kan uw project van a tot z te organiseren en te begeleiden. Dit doen we niet alleen, maar samen met uw (overheids)organisatie. We werken daarbij volgens de methodiek van Projectmatig Creëren.

Door onze jarenlange ervaring binnen gemeentelijke organisaties kunnen we uw organisatie ook helpen bij het vormgeven en inrichten van beleidsprocessen op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Lees verder

Opinie en onderzoek

Veranderingen en ontwikkelingen zijn de enige constante in ons werk. Wet- en regelgeving, rechtspraak, beleid en politieke inzichten zijn continu in ontwikkeling. Je hoeft geen krant of tijdschrift open te slaan of een artikel raakt aan de belangen van de fysieke leefomgeving.

Leef Omgevingsadvies.nl is verbonden met de actualiteit. Dit doen we door nieuws en trends te blijven volgen en hierover het gesprek aan te gaan binnen het bedrijf, maar ook met onze opdrachtgevers.

Om deze kennisontwikkeling handen en voeten te geven werken we samen met onderwijs- en kennisinstellingen, overheden, adviesbureaus en opdrachtgevers.

Wij gebruiken de opgedane kennis en ervaring in onze projecten.

Werken bij
Leef omgevingsadvies

“Leef Omgevingsadvies.nl” staat voor professionele ondersteuning bij uw ruimtelijk vraagstuk. Dit doen we vanuit onze kracht: kennis, netwerk en aandacht!”

Open sollicitatie

Junior medewerker ruimtelijke ordening

contact

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via het formulier. Wij maken graag kennis met u!

Volg ons

Bezoekadres

Kantongerecht

Stadhuisplein 75, 5038 TB Tilburg

Nu nog in de steigers, straks onderdeel van bruisende Tilburgse Stadsforum.

Bezoek: alleen op afspraak

info@leefomgevingsadvies.nl